Φόρος εισοδήματος: Ποιοι πληρώνουν σήμερα τις δύο πρώτες δόσεις χωρίς επιβάρυνση

Μόνο οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου ώρα 15:00 που έληξε κανονικά η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, και θα υποβάλουν τη δήλωση σήμερα (μετά τη μικρή παράταση που δόθηκε), έχουν τη δυνατότητα πληρωμής χωρίς επιβάρυνση των δύο πρώτων δόσεων του εκκαθαριστικού έως τη σημερινή ημέρα (ώρα 17:00 ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα).

Αντιθέτως, όσοι είχαν υποβάλει δήλωση έως το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης και δεν πλήρωσαν ή δεν ρύθμισαν με την πάγια ρύθμιση την διπλή δόση του φόρου εισοδήματος έχουν ήδη επιβαρυνθεί με πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Το πρόστιμο ανέρχεται σε 0,73% επί του ποσού του φόρου που βεβαιώθηκε και επιβάλλεται για κάθε μήνα που καθυστερεί η πληρωμή του.

Τούτο διευκρινίζει η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την οποία δόθηκε η τετραήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μετά τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν την περασμένη Πέμπτη.

Συγκεκριμένα καθίσταται σαφές ότι: τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, που δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 έως ώρα 15:00 της 31ης Αυγούστου 2023, δύνανται να υποβάλλουν τη δήλωση μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023 και να καταβάλλουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου που προκύπτει από αυτή, μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 από ώρα 15:00 της 31ης Αυγούστου 2023 μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023, για τον φόρο που θα προκύψει από την δήλωση αυτή.

Ειδικά, για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι ώρα 17:00 της 4ης Σεπτεμβρίου 2023.

Oι καταβολές του φόρου από την 1η έως και την 4η Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή μέσω συστήματος πληρωμών IRIS.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ υποβλήθηκαν 6.493.446 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) με το φόρο που έχει βεβαιωθεί να υπερβαίνει τα 3,666 δισεκ. ευρώ.

Από το σύνολο των δηλώσεων ποσοστό 47,72% είναι μηδενικές, 36,26% χρεωστικές και 16,02% πιστωτικές. Όσοι έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό πληρώνουν πρόσθετο φόρο εισοδήματος 1.557 ευρώ κατά μέσο όρο.

Οι έχοντες πιστωτικό εκκαθαριστικό «μοιράστηκαν» συνολικά 430,7 εκατ. ευρώ.

Οι συμψηφισμοί και επιστροφές φόρων αφορούσαν 1.160.821 ΑΦΜ.

Related Posts