Τους ξεσκέπασε η ΑΔΑΕ – Έτσι έκαναν τις παρακολουθήσεις, η τροπολογία που καταργήθηκε

Φως στις πρακτικές που εφάρμοσε το σύστημα Μητσοτάκη στο σκάνδαλο των υποκλοπών ρίχνει η ίδια η ΑΔΑΕ καθώς στην έκθεση πεπραγμένων για το 2021, περιγράφει πώς γίνονταν οι παρακολουθήσεις, βγάζοντας στη «σέντρα» το Μέγαρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό που ισχυρίζονται πως -δήθεν- δεν γνώριζαν.

Μία ενδελεχή ματιά στην έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποκαλύπτει, εκτός από το γεγονός πως εκτινάχθηκαν οι «νόμιμες» παρακολουθήσεις επί ΝΔ, και τη διαδικασία που ακολουθείτο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΑΕ 15.475 παρακολουθήσεις έγιναν για… «λόγους εθνικής ασφάλειας» και στην έκθεση αναφέρεται πως η απαγόρευση γνωστοποίησης της παρακολούθησης για με τον «μανδύα» της εθνικής ασφάλειας είναι ασύμβατη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Χαρακτηριστικά, η έκθεση στη σελίδα 69 αναφέρει επί λέξει: «Η απουσία υποχρέωσης γνωστοποίησης στο θιγόμενο σε οποιοδήποτε στάδιο είναι ασύμβατη με την ΕΣΔΑ, καθώς στερεί από τον θιγόμενο τη δυνατότητα να αιτηθεί επανόρθωση για παράνομη επέμβαση στο δικαίωμά του βάσει του άρθρου 8 και, ως εκ τούτου, καθιστά τα διαθέσιμα βάσει του εθνικού δικαίου ένδικα μέσα προσχηματικά και απατηλά, παρά πρακτικά και αποτελεσματικά».

Η τροπολογία «τροποποιήθηκε και καταργήθηκε»

Σε αυτό το μήκος κύματος η ΑΔΑΕ υπογραμμίζει ότι με τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης το 2021, η αρμοδιότητα γνωστοποίησης στον θιγόμενο τροποποιήθηκε και καταργήθηκε, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Έτσι, στις σελίδες 59 και 60 υπογραμμίζει το εξής: «Στην ΑΔΑΕ έχει επίσης εκ του νόμου ανατεθεί η ειδικότερη αρμοδιότητα γνωστοποίησης στον θιγόμενο του περιοριστικού μέτρου άρσης του απορρήτου, μετά τη λήξη του και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι δε διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε (άρ. 5 παρ. 9 Ν. 2225/1994). Σημειωτέον, ότι με πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης [άρ. 87 του νόμου 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.3.2021)], η ανωτέρω διάταξη τροποποιήθηκε και καταργήθηκε η αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ να γνωστοποιεί τη λήψη του μέτρου της άρσης, μετά τη λήξη αυτής, ακόμη και αν δεν διακυβεύεται πλέον ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε, στις περιπτώσεις που η λήψη του μέτρου είχε γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Σε άλλο σημείο η ΑΔΑΕ αναφέρει, γενικά για τις επονομαζόμενες «νόμιμες παρακολουθήσεις» ότι: «πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος των καταχρήσεων, ειδικά όταν η άρση γίνεται για λόγους προστασίας της εθνικής ασφάλειας, όπου, σύμφωνα με το νόμο δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολόγηση των συγκεκριμένων λόγων για τους οποίους επιβάλλεται το μέτρο».

Μάλιστα, στην ίδια σελίδα επισημαίνεται πως: «Ενώ της κοινοποιούνται (σ.σ. στην ΑΔΑΕ) όλες οι σχετικές δικαστικές διατάξεις και βουλεύματα, δεν της επιτρέπεται να ελέγξει αν ορθά ή με επαρκή τεκμηρίωση διέταξε η δικαστική εξουσία μια συγκεκριμένη άρση εις βάρος ενός πολίτη, και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ελέγξει αν τηρήθηκαν οι εξωτερικοί τύποι και προϋποθέσεις της διαταχθείσας άρσης».

 

Related Posts