Μαύρα μεσάνυχτα στη Διαύγεια: Δεν λειτουργεί για ακόμη μια φορά – Εγείρονται ερωτήματα

«Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα Διαύγεια βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του αποθηκευτικού χώρου».

Αυτό είναι το μήνυμα που βλέπει όποιος μπαίνει τη Δευτέρα στο site της Διαύγειας. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνονται εργασίες αναβάθμισης του αποθηκευτικού χώρου.

Τέτοιου είδους μηνύματα αλλά και εντελώς «λευκές» σελίδες συναντούν οι χρήστες στο συγκεκριμένο ιστότοπο τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα αλλά και νωρίτερα.

Το γεγονός ότι το site βρίσκεται “προσωρινά” όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, εκτός λειτουργίας, σημαίνει φυσικά ότι δεν μπορεί να γίνει αναζήτηση σε παλαιότερα δεδομένα δημοσίων συμβάσεων με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διαφάνεια.

Η Διαύγεια άλλωστε δημιουργήθηκε ακριβώς αυτό. Για να δημοσιοποιείται το ΣΥΝΟΛΟ των δημοσίων συμβάσεων (για κάθε δημόσιο οργανισμό) έτσι ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση στα δεδομένα με ένα απλό κλικ (ή έστω με μερικά περισσότερα).

Η ανακοίνωση στο site

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε σε δημιουργία νέας υποδομής για το Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Η μετάπτωση στη νέα υποδομή έχει προγραμματιστεί από την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 17:00 μέχρι Δευτέρα 23/01/2023 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης οι υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες.

Με την νέα υποδομή αναμένεται να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος όγκος αναζητήσεων και αναρτήσεων του τελευταίου χρονικού διαστήματος που οδήγησε σε καθυστερήσεις στην ανταπόκριση του συστήματος ιδίως στις 12/01/2023 και 13/01/2023.

Για τον λόγο αυτό τυχόν επείγουσες αναρτήσεις συνίσταται να προγραμματιστούν από τις υπηρεσίες πριν από το χρόνο έναρξης της μετάπτωσης, ήτοι την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 17:00.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε απάντηση ορισμένου αριθμού ερωτημάτων που έλαβε η υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι πράξεις οι οποίες τυχόν εκδοθούν κατά το διάστημα στο οποίο το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία αναρτώνται στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” αμέσως μετά την επαναλειτουργία του συστήματος.

Η ανωτέρω καθυστέρηση στην ανάρτηση δεν παραβιάζει την υποχρέωση της παρ. 1 του αρ. 77 του Ν.4727/20 για αμελλητί ανάρτηση στο Διαδίκτυο, ούτε επηρεάζει την ισχύ ή εκτελεστότητα των πράξεων, καθώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν οφείλεται σε υπαίτια καθυστέρηση των οργάνων που τις εξέδωσαν. Κατά συνέπεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι επίμαχες πράξεις ισχύουν από την ημερομηνία της έκδοσής τους και όχι της ανάρτησής τους.

Το Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία εκ νέου το μεσημέρι της Δευτέρας 23/01/2023..

Προβλήματα στο site είχαν παρατηρηθεί και νωρίτερα, προφανώς λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που φιλοξενεί από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα, τα προβλήματα αποτελούν ρουτίνα και καθημερινότητα όπως βεβαιώνουν άνθρωποι που χειρίζονται πολύ συχνά τον ιστότοπο για επαγγελματικούς λόγους.

Related Posts