Κύπρος: Την Πέμπτη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου

Τον καθορισμό του χρόνου και του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, γνωστοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτόν από τον αντίστοιχο νόμο, με βάση το Ένταλμα Εκλογής προς το Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής, καθόρισε:

(α) Τη 5η Ιανουαρίου 2023, ως την ημέρα για την υπόδειξη των υποψηφίων, για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

(β) Τις ώρες μεταξύ 08.00 π.μ. και 12.00 μ., της πιο πάνω ημέρας, ως τις ώρες υπόδειξης των υποψηφίων.

(γ) Το Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών, που θα είναι για το σκοπό αυτό στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ως τον τόπο υπόδειξης των υποψηφίων, για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

(δ) Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, και, σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, ως την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αν υποβληθούν περισσότερες από τη μία υποψηφιότητες.

Related Posts