Επτά στους δέκα λένε ότι δεν επαρκεί ο μισθός – Δεν βλέπουν βελτίωση στο μέλλον

Τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, το αίσθημα ανασφάλειας που διακατέχει μεγάλη μερίδα του κόσμου, αλλά και τις ανισότητες σε βάρος των γυναικών και των εργαζόμενων νεότερης ηλικίας, αποτυπώνει η νέα έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες στη χώρα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών Prorata SA.

Πρόκειται για το τρίτο ετήσιο «κύμα» της έρευνας Συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα: Εμπειρίες και στάσεις γύρω από την αγορά εργασίας, που διενεργήθηκε το διάστημα 13-31 Οκτωβρίου 2022.

Ένα απ’ τα πιο χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα ανησυχητικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι το 72% των εργαζόμενων που ερωτήθηκαν δηλώνει ότι το εισόδημα από την εργασία του δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του χωρίς άλλους πόρους, έναντι 60,4% στην  έρευνα του 2021. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 83,9% στις γυναίκες, αλλά και το 81,9% στους μισθωτούς του δημόσιου τομέα.

Άλλο χαρακτηριστικό εύρημα του κλίματος εργασιακής ανασφάλειας είναι πως 1 στους 5 ερωτώμενους δήλωσε ότι θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να χάσει την εργασία του τον επόμενο ένα χρόνο, ποσοστό που αγγίζει το 23% μεταξύ των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Την ίδια ώρα περισσότεροι από τους μισούς (53%) εργαζόμενους δεν αναμένουν έστω και μικρή μισθολογική αύξηση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, παρ’ όλο που το σύνολο των ερωτώμενων αναγνωρίζει ότι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλοί και θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθούν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημειώνει το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς «η σημερινή κυβέρνηση αξιολογείται αρνητικά στις επιδόσεις της σε όλες τις πλευρές της εργασιακής πολιτικής, και κυρίως στο ζήτημα της προστασίας και στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων και της εξασφάλισης αξιοπρεπών αμοιβών, το οποίο ιεραρχείται εύλογα από τη συντριπτική πλειοψηφία ως το πιο σημαντικό και επείγον θέμα. Μάλιστα, η αρνητική αυτή αξιολόγηση προέρχεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και από ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος».

Related Posts